25. november, 2018

Naše Storitve

Naše glavne dejavnosti so:

  • Izvajamo izključno vodovodne in odtočne napeljave v objektih in zunanje vodovodne napeljave.
  • V objektih izvajamo inštalacije iz klasičnih pocinkanih cevi ali alumplast cevi dobavitelja UPONOR-UNIPIPE.
  • Zunanje cevovode izvajamo v glavnem iz PE ( alkaten cevi) do DN 125 z ustreznimi fazoni. Poskrbimo za dobavo materialov, finomontaže elementov, popravila in druga vzdrževalna dela na napeljavah vodovoda.

Naša poglavitna dejavnost pa je lociranje, odkrivanje oz. iskanje okvar in napak ( puščanje vode ) na napeljavah vodovoda, ogrevanja ali drugih napeljav kjer medij teče pod pritiskom.

Povišan račun za vodo? Nenadni madeži na stropu ali zidu? Kaplja k sosedu ? Luža na vrtu ali dvorišču?

To lahko pomeni, da nekje pušča voda in povzroča škodo.

Z inštrumenti akustično ugotovimo mesto puščanja v objektu ali zunaj na terenu, tako da je potrebno minimalno rušenje ali izkopavanje ob popravilu puščanja.

V kolikor je okvara manjših količin iskanje z geofoni ni možno zato uporabimo metodo lociranja z sledilnim plinom H5 (vodik 5%). Plin napolnimo v cevi , ter ga z senzorjem iščemo na površju. Plin ni strupen,vnetljiv ali drugače škodljiv. Zaradi svojih lastnosti prehaja skozi materiale na površje ,kjer ga zaznamo z senzorjem in tako lociramo mesto okvare. Uspešnost lociranja je pogojena z več dejavniki kot je poznavanje trase,tišina,dostop in podobno ter je večja od 98 %.

V dogovoru poskrbimo za sanacijo okvare.